Kategorier
Viden

Sådan laver du den gode oversættelse

Oversættelse kan være en udfordrende disciplin, der stiller én overfor mange valg og udfordringer. Til gengæld er den gode oversættelse et stykke kunst, der giver en tekst videre til en hel ny læserskare. Her får du et par gode tips til at hjælpe dig, når du skal i gang med oversættelse.

Forhold dig til genren

I hvilken genre skal du oversætte? Der vil være stor forskel på udfordringerne, du vil møde i oversættelse, alt efter om du skal oversætte en hjemmesidetekst, en pressemeddelelse eller en roman. Når du forholder dig til genren, kan du allerede fra starten være opmærksom på genrespecifikke udfordringer. Det vil med sikkerhed spare dig tid, arbejde og hovedpine.

Alt efter hvilken genre du skal oversætte i, vil du skulle forholde til dig til læseren på forskellig vis. Simple tekster som en manual eksempelvis, skal typisk bare oversættes én-til-én. Hvis du derimod skal oversætte tekster med flere betydningslag, skal du i højere grad tænke på forståeligheden af teksten.

Direkte eller indirekte oversættelse

Der er mange måder at overføre betydningen af en tekst. Nogle oversættere vælger direkte oversættelse, hvor man sprogligt holder sig så tæt på teksten som muligt. Flere og flere oversættere vælger dog i høj grad at fokusere på kulturel oversættelse med større sproglig frihed. Som oversætter bør du overveje i, hvor høj grad referencer og overførte betydninger skal ændres.

Tilvalg og fravalg

Oversættelse er på mange måder en konstant proces af tilvalg og fravalg. Hver sætning kan i princippet indeholde et eller flere sproglige valg. Du vil opleve mange situationer, hvor der ikke nødvendigvis er et facit. Som oversætter må man derfor ikke være for bange for at træffe valg. Teksten vil ændre sig uanset, så fokusér på at træffe de valg, du synes fungerer bedst for teksten.

Hvis du for eksempel oversætter fra engelsk til dansk, vil der ofte ikke være en dansk pendant til det engelske ord, simpelthen fordi dansk har færre ord. Samtidig vil du måske fra dansk til engelsk komme ud for at skulle skabe en mere nuanceret betydning.

Hvad er kulturel oversættelse?

Når man oversætter fra et sprog til et andet, så oversætter man også fra en kultur til en anden. Det er det, man kalder for kulturel oversættelse. Det er alt det, som ligger bag ordene i en specifik kultur, f.eks. en overført betydning eller en kulturel reference, som en læser fra en anden kultur ikke nødvendigvis vil forstå.

Det er op til den enkelte oversætter, hvordan man griber det an, når man oversætter fra en kultur til en anden. Nogle af de særlige udfordringer ligger i oversættelse af f.eks.:

 • Vendinger og idiomer
 • Slang og dialekter
 • Kulturelle og stedsspecifikke referencer
 • Politiske og sociale forhold

Vær opmærksom på detaljer

Når du skal skrive en god oversættelse, skal du være opmærksom på detaljen. Der kan nemlig ligge utroligt meget betydning i et enkelt ord. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på sin egen indforståethed. Når du oversætter fra f.eks. fransk, har du højst sandsynligt en helt anden forståelse for en eventuel implicit betydning, end din danske læser vil have. Vær derfor særlig opmærksom på, om der ligger en anden vægt og overført betydning i ordet end den direkte betydning.

Hvordan er skrivestilen?

Vær især opmærksom på:

 • Opbygning af sætninger
 • Aktivt og passivt sprog
 • Grammatiske og stilistiske greb
 • Specifikt sprogbrug og eventuel udeladelse af ord

Fang stemningen

En anden essentiel del for autenticiteten af en god oversættelse er overførslen af stemningen i den originale tekst. Stemning bliver skabt af en række faktorer som sprogbrug og virkemidler. Det er ikke sikkert, at denne stemning er overførbar. Her skal du overveje, om der er elementer, der skal tilføjes for at overføre stemningen til f.eks. en dansk læser. Det er klart, hvis du oversætter en manual, behøver du ikke tage samme hensyn til stemning og stil, som hvis du oversætter en roman. 

Den gode oversættelse

 • Forstå genren
 • Forhold dig til direkte og indirekte oversættelse
 • Vær bevidst om tilvalg og fravalg
 • Hav opmærksomhed på kulturelle og sociale referencer
 • Gå i detaljen
 • Forsøg at fange stil og stemning

Foto: Unsplash

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *